My radíme, vy rozhodujete ...

Neprodávám produkty, poskytuji poradenské služby a navrhuji
klientům nezávislá řešení jejich cílů a potřeb.

Nemusíme spolu ve všem souhlasit, ale i když se nakonec
nerozhodnete zcela podle mých doporučení, budeme vědět, že jste
při svém rozhodování vzali v úvahu všechny podstatné
informace, okolnosti a názory.

Ptejte se mne na cokoliv, já vám upřímně odpovím i to, co možná
neradi uslyšíte.